Druk

Zawsze miło jest zobaczyć wynik swojej graficznej pracy w formie fizycznego artefaktu, i obserwować jak się zachowuje i zmienia pod wpływem stale zmieniającego się środowiska naturalnego.