Überink

Projekt identyfikacji wizualnej – dla własnomózgnie wymyślonego filozoficznego studia tatuażu überink – w ramach pracy licencjackiej napisanej pod przewodnictwem Wojtka Janickiego. Graficznemu projektowi towarzyszyła krótka, pisemna praca o wdzięcznym temacie “Tatuaż jako sztuka wizualna”.

Znak jest zbudowany z trójkąta, pionowej linii i kółka. Mógłbym napisać, że z przyziemnego horyzontu, w idealnym trójkącie mnogich możliwości, rośnie dążenie do pełnego sensu. W rzeczywistości jednak jest to rysunek, który jakoś sam wykrystalizował się podczas czytania filozoficznych esejów, słuchania podcastów i nocnych spacerów po okolicy.

Logo w wersji standardowej

Humanistyczne nawiązanie budowy znaku

Do geometrycznego znaku dobrałem piękny i prosty Halis Rounded autorstwa Ahmet Altun, kupiony na corocznej grudniowej wyprzedaży na MyFontsach.

Logotyp w wersji standardowej

Kierując się surową paletą pionów, poziomów, ukosów i kółek, stworzyłem zestaw 25 miłych ikonek w pięciu podstawowych grupach jakby-tematycznych:

Zestaw ikonek

Ikonki te mogą być użyte pojedynczo, ale ich głównym zadaniem jest spopulować klasyczny, oldschoolowy pattern z gwiazdek i kropek, którym wypełnia się miejsca między dziarami.

Czysty pattern

Pattern z ikonkami o śmierci

W międzyczasie, równolegle – choć nie w świecie równoległym – zbierałem wizualne inspiracje, notowałem żywoty filozofów i szkicowałem ich myśli. Lubię porządek, więc do każdego z arbitralnie wybranych, najważniejszych myślicieli naszego-mojego świata, podszedłem w podobny sposób i w kolejności chronologicznej.

Owocem ciężkiej pracy jest 12 ilustracji – a ściślej pisząc – tatuaży, obrazujących przekrój przez myśl ludzką od -624 roku w starożytnej Grecji do współczesności – ostatni z apostołów überink jest bardzo żywotnym wykładowcą z Yale.

thales

socrates

zhuangzi

bacon

spinoza

de-sade

nietzsche

freud

sartre

camus

foucault

kagan

Finalnym efektem połączonych sił ilustracji i reszty elementów identyfikacji miały by być duże połacie pionowych przestrzeni wypełnione gołym patternem oblewającym wizerunki filozofów.

W praktyce jest to tylko teoretyczny projekt, ale może kiedyś będzie mi dane założyć studio tatuażu, a wtedy odkurzę niekurzące się pliki i rozszerzę projekt o wszystko.

filozofowie-a

filozofowie-b