Kod

Własnoręczne pisanie kodu jest czymś bardzo filozoficznym -- porządkowanie i kategoryzowanie myśli, optymalizacja w poszukiwaniu ideału i nieustanna falsyfikacja -- i nieświadomie wzbogaca życiową mądrość.